Kordás Fenenc portré

Kordás Ferenc író, költő, műfordító (1911-1993)

 

Balmazújvároson született. Saját szavai szerint ősi hortobágyi „pásztorkodó parasztcsaládból” származott. Napszámos édesapja korán meghalt, így édesanyja nevelte fel. Az általános iskolát Balmazújvároson végezte, majd tanári képesítéseit Sárospatakon, Debrecenben, Sao Pauloban és Budapesten szerezte meg. 1936 és 1943 között a Sao Paulo-i magyar-brazil iskola tanítója-igazgatója volt. Ez idő alatt tanulmányozta a brazíliai magyar emigránsok életét, melynek eredményeként született meg A brazíliai magyarokról című dokumentumkötete. A világháború miatt hazatért, részt vett az ellenállási mozgalomban. 1943 és 1948 között egymást követően több központi művelődésügyi intézményben teljesített szolgálatot, szakelőadó volt. 1945 és 1946 között főtitkára volt az Országos Iskolánkívüli Népművelési Tudományos Intézetnek. 1948-tól csak tanári állást vállalt. Nyelveket tanított egy csepeli általános iskolában, egy gimnáziumban és az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Állandó szakfordítója volt az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodának. Nyolc nyelven írt, olvasott, beszélt és fordított. Írásai először a két világháború között jelentek meg. Számos verse, fordítása, vallásbölcselete, irodalomtörténeti műve, és önéletrajzi regénye kéziratban maradt. Nyugdíjazása után előbb Balmazújvárosban, majd Hajdúböszörményben telepedett le.