Kordás Fenenc portré

Kordás Ferenc író, költ?, m?fordító (1911-1993)

 

Balmazújvároson született. Saját szavai szerint ?si hortobágyi „pásztorkodó parasztcsaládból” származott. Napszámos édesapja korán meghalt, így édesanyja nevelte fel. Az általános iskolát Balmazújvároson végezte, majd tanári képesítéseit Sárospatakon, Debrecenben, Sao Pauloban és Budapesten szerezte meg. 1936 és 1943 között a Sao Paulo-i magyar-brazil iskola tanítója-igazgatója volt. Ez id? alatt tanulmányozta a brazíliai magyar emigránsok életét, melynek eredményeként született meg A brazíliai magyarokról cím? dokumentumkötete. A világháború miatt hazatért, részt vett az ellenállási mozgalomban. 1943 és 1948 között egymást követ?en több központi m?vel?désügyi intézményben teljesített szolgálatot, szakel?adó volt. 1945 és 1946 között f?titkára volt az Országos Iskolánkívüli Népm?velési Tudományos Intézetnek. 1948-tól csak tanári állást vállalt. Nyelveket tanított egy csepeli általános iskolában, egy gimnáziumban és az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Állandó szakfordítója volt az Országos Fordító és Fordításhitelesít? Irodának. Nyolc nyelven írt, olvasott, beszélt és fordított. Írásai el?ször a két világháború között jelentek meg. Számos verse, fordítása, vallásbölcselete, irodalomtörténeti m?ve, és önéletrajzi regénye kéziratban maradt. Nyugdíjazása után el?bb Balmazújvárosban, majd Hajdúböszörményben telepedett le.