varga antal

Varga Antal tanító, helytörténeti kutató (1885-1944)

1885-ben született. Iskoláit Balmazújvároson, Hajdúnánáson, és a Debreceni Református Kollégium tanítóképz?jében végezte. 1904 és 1943 között tanított a balmazújvárosi elemi iskolában, melynek igazgatója is lett. 1911-ben létrehozta Balmazújváros els? múzeumát, melyet a városháza földszinti termeiben saját régiségeib?l, néprajzi és történeti tárgyakból rendezett be. Gy?jteménye mintegy 2300 darabból állt, de sajnos a szovjet csapatok bevonulásakor nagyrészt megsemmisült. Régészeti kutatásai során felderítette a határban lév? neolitikus telepeket és Árpád-kori faluhelyeket. F? m?vét, a Balmazújváros történetét halála után fia, a szintén helytörténész Dr. Varga Antal fejezte be.